Samen bouwen aan de Polder van Altena

Altena werkt al geruime tijd aan een duurzaam vitaal platteland: voor een goede kwaliteit van water, klimaat, natuur én perspectief voor de agrarische sector. Het gebied staat bekend om zijn innovatieve houding, en is rijk aan samenwerkingsverbanden.

Goed rentmeesterschap is daarbij een kernwaarde. Deze houding wordt als waardevol gezien, maar het proces wordt sterk beïnvloed door actuele beleidsontwikkelingen en opgaven vanuit de overheid.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen ontstond onder gebiedspartijen de wens om zelf het initiatief te behouden en de invulling van de opgaven gezamenlijk vorm te geven. De groenblauwe gebiedsgerichte aanpak biedt hier mogelijkheden voor.

Om deze wens handen en voeten te geven, werden een kwartiermaker en communicatieadviseur gevraagd gezamenlijk de verkennende fase te initiëren.

Zij voerden bijna 30 gesprekken met 15 verschillende (regionale) gebiedspartijen, actief in het buitengebied van de gemeente Altena, en overheden, zoals de gemeente Altena, provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en Waterschap Rivierenland. Deze gesprekken hebben inmiddels een bouwstenenrapport opgeleverd, met daarin een droom & ambitie, een potentiële KPI-systematiek, voorstellen voor concrete projecten, een communicatie-participatieplan en natuurlijk praktische zaken als de organisatie van samenwerking en financiering. De gebiedspartijen hebben inmiddels feedback gegeven op dit plan. Het bouwstenenplan en de feedback vormen de input voor de visievormende fase, waar het gebied zich nu op voorbereidt.

Naast officiële bijeenkomsten met een agenda, komen de gebiedspartijen ook regelmatig informeel bijeen met een lunch bij een van de natuurgebieden in Altena. Zo versterken ze de samenwerking en houden de lijnen kort.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen