De opgaven

In de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak De Bult zoeken we samen naar een nieuw evenwicht tussen ondernemen, natuur en leefbaarheid in de omgeving van dit deel van het Natura 2000-gebied De Bult. We gaan in gesprek met ondernemers en grondeigenaren over hun toekomstplannen en de veranderingen in het gebied. We zoeken samen naar concrete oplossingen voor de toekomst. In een begrensd gebied als De Bult is daarvan sneller resultaat te verwachten dan in veel grotere gebieden. De belangrijkste opgaven voor dit gebied bestaan uit:

Tegengaan van de achteruitgang en verbeteren van de natuurwaarden in De Bult door: 

  • Het realiseren van een stabiele en hoge waterstand in dit Natura 2000-gebied;
  • Het nemen van maatregelen om de stikstofdepositie op dit voor stikstof zeer gevoelig natuurgebied te verlagen;
  • Het verbinden van dit geïsoleerd gelegen Natura 2000-gebied met andere natuurgebieden, met name met het kerngebied van de Deurnsche Peel.

Duidelijkheid en perspectief bieden voor agrarische ondernemers, grondgebruikers en bewoners rondom De Bult. 

De oplossingen voor de natuuropgave kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van (agrarische) bedrijven in de directe nabijheid van dit deel van het Natura 2000-gebied De Bult. Er kunnen beperkingen ontstaan voor het gebruik van land, bodem en water in de nabije toekomst. In de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak zoeken we samen met de ondernemers, grondgebruikers en bewoners rondom De Bult naar oplossingen.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen