Kampina en Oisterwijkse Vennen

De natuurgebieden Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen liggen tussen de gemeenten Boxtel, Oirschot, Oisterwijk en Tilburg. Kenmerkend zijn de bossen en een afwisseling van droge en vochtige heide, kleine akkers, voedselarme vennen, meanderende beken en schrale hooilanden. In de schil rondom deze natuurgebieden bevindt zich een mozaïek van dorpen, natuur en (agrarische) bedrijven. Een landschap om te koesteren, zodat ook toekomstige generaties er gezond en veilig kunnen werken, wonen en leven. 

Het gebied is kwetsbaar en kent verschillende uitdagingen. Verdroging en een overmaat aan stikstof hebben de natuur onder druk gezet, waardoor de biodiversiteit steeds verder afneemt. Ook ontbreekt de (stikstof)ruimte om tegemoet te komen aan àlle wensen op het gebied van duurzame energie, landbouw, natuurbescherming en -herstel, recreatie en wonen. Er zullen dus moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om een balans te vinden. Dat is een uitdaging die vraagt om een samenhangende aanpak. Een gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het buitengebied vormgeven. Een gebied waarin onze bodem, onze lucht en ons water op orde zijn.

De opgaven

  • het versterken van (het netwerk van) natuurgebieden;
  • het ontwikkelen van toekomstbestendige landbouw;
  • het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van water en de vitaliteit van de bodem;
  • het geven van een nieuwe economische impuls;
  • het ontwikkelen van duurzame energievoorziening;
  • het vergroten van de (be)leefbaarheid;
  • het bijdragen aan de stikstofreductie.

Het gebied

Kaart van Kampina en Oisterwijkse Vennen. Klik op de kaart om de kaart te vergroten. 

Gebiedspartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

 
 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een visie voor het gebied. Dat gebeurt met de samenwerkingspartners en andere betrokkenen uit de omgeving. We werken toe naar een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied. De visie moet een basis zijn voor de komende 20 tot 40 jaar. Inmiddels is een tussentijds document opgesteld: de Visie 0.5.

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Meepraten en meedoen

Bent u bewoners of ondernemer in het gebied of op een andere manier betrokkenen? Dan horen we graag uw perspectief. Er zijn verschillende manieren en momenten om op de hoogte te blijven en mee te denken. Van keukentafelgesprekken tot algemene online bijeenkomsten. En natuurlijk kunt u altijd contact opnemen!

Meepraten en meedoen ›

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen