Organisatie

Binnen gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West werken verschillende gebiedspartners samen.

 • Waterschap de Dommel 
 • Brabant Water 
 • Brabants landschap 
 • BPG Landelijk Brabant 
 • Gemeente Bladel 
 • Gemeente Eersel 
 • Gemeente Hilvarenbeek 
 • Gemeente Reusel-de Mierden 
 • Gemeente Bergeijk 
 • Gemeente Oirschot 
 • ZLTO 
 • Provincie Noord-Brabant 
 • Staatsbosbeheer 

Deze partijen zijn al lange tijd betrokken in het gebied, weten goed wat er leeft en speelt én wat er nodig is om het gebied in zijn kracht te zetten. 

 

Gemeente Bladel | Gemeente Bladel | Bladel

 

Logo gemeente Eersel

 

Logo van de gemeente Hilvarenbeek

 

 

Logo gemeente Bergeijk

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wie doet wat? 

Elke partnerorganisatie is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Stuurgroep en ambtelijk vertegenwoordigd in het Kernteam. Een onafhankelijke gebiedsmanager is de voorzitter van het Kernteam. De Stuurgroep treedt op als opdrachtgever van gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West en komt bijeen als er besluiten moeten worden genomen. Naast de vaste vertegenwoordigers in het Kernteam, zijn er verschillende themagroepen actief. In de themagroepen zitten medewerkers/specialisten vanuit de samenwerkende partners. Ook is er een communicatie- en participatiewerkgroep gestart. 

Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen