Groote Heide, Leenderbos

Het gebied Groote Heide, Leenderbos is onderdeel van het Kempische landschap dat gekenmerkt wordt door hoogteverschillen die tijdens de laatste ijstijd zijn ontstaan door dekzandafzettingen. Tot het begin van de twintigste eeuw was de dekzandrug bedekt met onafzienbare heide. Grote delen zijn in de crisisjaren van de vorige eeuw op grote schaal bebost. Delen van het heidelandschap zijn echter gespaard gebleven, zoals ook een aantal vennen in de heide en de bossen. Het heidelandschap wordt doorsneden door - deels gekanaliseerde - laaglandbeken, die plaatselijk omzoomd zijn door hooilanden, beekbegeleidende bossen en hakhoutpercelen.

Opgaven voor gebied Groote Heide, Leenderbos:

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen.

 

Fase

Dit oostelijk gelegen gebied bestaat vrijwel volledig uit natuurgebieden. De opgaven in het gebied richten zich voornamelijk op natuurherstel en het afronden van het NatuurNetwerk Brabant. Onder leiding van Waterschap de Dommel zijn verschillende projecten in gang gezet, die bijdragen aan de realisatie van de opgaven. Op een enkel deelproject na zijn alle opgaven gerealiseerd.

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Groote Heide, Leenderbos zit momenteel in de realiseringsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Groote Heide, Leenderbos zit momenteel in de realiseringsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen