Strabrechtse Heide

De Strabrechtse Heide bestaat uit droge stukken met heide (deels op voormalig stuifzand), kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste venherstelprojecten uitgevoerd. Hierdoor zijn zeldzame soorten dieren en planten teruggekomen. In en rondom het natuurgebied Strabrechtse Heide zijn er zorgen over droogte, de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water.  Voor een robuuste, toekomstbestendige natuur moet er wat veranderen in het landelijk gebied. Welke veranderingen zijn nodig? Wat betekent dit voor het landschap? En hoe we kunnen de boeren nog een goede toekomst hebben in landbouw in het gebied? De samenwerkingspartners hebben de handen ineen geslagen en gaan het het werk met een gezamenlijke aanpak. Dit noemen we de gebiedsgerichte aanpak. 

De opgaven in en om de Strabrechtse Heide

Strabrechtse Heide heeft een aantal opgaven. Ten eerste heeft het gebied te lijden onder droogte en verdroging. Hierdoor komen de vennen droog te staan en moeten agrariërs alle zeilen bijzetten om gewassen de droge zomers te laten overleven. Ook de natuur staat onder druk. Strabrechtse Heide wordt kleiner en kwetsbaarder. We zien daardoor steeds minder planten- en diersoorten. Dit komt onder andere door droogte en verdroging, maar ook door een teveel aan stikstof. Daarnaast is de kwaliteit van het water in het gebied niet goed genoeg. De grote hoeveelheid landbouwbedrijven en recreatiemogelijkheden in het gebied maken bovendien dat het ontzettend druk is in het gebied. En het wordt alleen maar drukker.  

We moeten ervoor zorgen dat Strabrechtse Heide en haar omgeving ook in de toekomst een gebied is waar mensen gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. En daarom moeten we maatregelen nemen die de bodem, het water en de lucht in het gebied op orde brengen. 

We gaan aan de slag met verschillende deelgebieden (zie hieronder) binnen het gebiedsproces van Strabrechtse Heide. We beginnen niet met alle deelgebieden op hetzelfde moment. De gebiedspartners gaan eerst aan de slag met kleinere maatregelen, zoals venherstel op de Strabrechtse heide (o.a. ’s Heerenven) en de realisatie van nieuw bos langs het Sterksels kanaal. Wilt u meedenken hierover? Vul dan even het contactformulier in.

 

Partners in en om de Strabrechtse Heide

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen