Ulvenhoutse Bos

In het landelijk gebied in en rondom Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos gaat de komende jaren het een en ander veranderen. Samen met betrokkenen brengen we bodem, water en lucht in het gebied op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap en de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied.

Het Ulvenhoutse Bos is een van de oudste bossen van Nederland. Uniek aan het bos is dat water van de hogere plekken de grond in sijpelt en dan in de lagere delen weer naar boven komt als kwelwater. Dit water is van bijzondere kwaliteit omdat er veel kalk in zit. Mede daardoor staan er bijzondere combinaties van bomen. Die natuur is waardevol en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Rondom het Natura 2000-gebied is het landschap gevarieerd. Je vindt er landgoederen, ander bos, beken en akkers, dorpen, een stad en twee snelwegen.

Maar het gebied staat onder druk door verdroging, intensief gebruik en te veel stikstof. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van voldoende en schoon water, voedsel en energie onzeker en zijn we kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte en extreme buien.   

Daarom moeten we maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, het water en de lucht in en rondom het Ulvenhoutse Bos op orde komen. We zoeken daarvoor naar slimme combinaties van oplossingen zodat niet alleen de natuur herstelt, maar er ook ruimte blijft voor landbouw, recreatie en woningbouw.

Dit is niet gemakkelijk. Het herstellen van de natuur, de belangen van agrariërs, maar ook de wensen voor meer woningen, bedrijven, een goede bereikbaarheid en recreatie lijken soms met elkaar in strijd. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Dit vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven.   

Er ligt nu een visie voor het gebied die het vertrekpunt is op weg naar oplossingen en de concrete uitvoering daarvan. Daarover gaan we in gesprek met de omgeving en alle partijen die betrokken zijn en/of zich betrokken voelen bij het Ulvenhoutse Bos en het gebied daaromheen.

Actueel

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Actueel","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"244847"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen