Visie

Het Ulvenhoutse Bos, een prachtige combinatie van bos, landgoederen, beken en akkers, gelegen vlakbij de stad Breda en twee rijkswegen. Het bos is een van de oudste bossen van Nederland. Bijzonder, zelfs uniek, is dat het kwelgrondwater er tot aan het grondoppervlak komt. Je vindt er daardoor de zeldzame bloemsoorten witte rapunzel en slanke sleutelbloem. De beken en bossen in en rond het bos vormen een lint door het landschap, verbonden met andere Brabantse natuurgebieden. Een schitterende omgeving waar vooral inwoners uit Breda en omstreken graag wandelen, fietsen of de hond uitlaten.  Klimaatverandering zorgt ervoor dat dit gebied om nóg een reden belangrijk is. Samen met de andere natuurgebieden in Brabant en Nederland draagt het bij aan de kwaliteit van bodem, water en lucht en daarmee aan de leefbaarheid in de omgeving bij aan de kwaliteit van bodem, water en lucht en daarmee aan de leefbaarheid in de omgeving.

Natura 2000-gebied: herstel van natuur centraal

Maar: het Ulvenhoutse Bos staat onder zware druk. Verdroging (ondanks het kwelwater) door klimaatverandering, intensief gebruik en te veel stikstofneerslag tasten de natuur aan. Vanwege het grote belang is het een Europees beschermd gebied, een Natura 2000-gebied. Nederland heeft zich verplicht deze Natura 2000-gebieden te herstellen, zo ook het Ulvenhoutse Bos.

Voorop staat daarom het herstel en behoud van de natuur. Voor het Ulvenhoutse Bos betekent dat het verbeteren van het grondwaterpeil en het verminderen van de stikstofneerslag. Maar hoe doe je dat op een manier waarbij ook de agrariërs, tuinders en landgoedeigenaren in en om het gebied perspectief houden? En hoe combineren we de wensen voor meer woningen, bedrijven en een goede bereikbaarheid in hetzelfde gebied? Hoe zorgen we voor recreatiemogelijkheden die het bos niet aantasten?

Samen de schouders eronder

Er zijn dus veel belangen in een klein gebied, maar die zijn vaak met elkaar verweven. Daarom moeten we als overheden, agrarisch ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners goed samenwerken. Voor het Ulvenhoutse Bos en de omgeving doen de organisaties die het gebied beheren dat al. Deze organisaties zijn: gemeente Alphen-Chaam, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta, ZLTO en Brabant Water. Zij werken bijvoorbeeld al succesvol aan het verbeteren van het grondwaterpeil in het bos (kwelwaterproject).

Betrekken van de omgeving

De visie is het vertrekpunt op weg naar oplossingen en de concrete uitvoering daarvan. Daarover gaan we  waar dat kan  in gesprek met de omgeving en alle partijen die betrokken zijn en/of zich betrokken voelen bij het Ulvenhoutse Bos.

Dit is de aanpak voor een sterk, gezond én aantrekkelijk Ulvenhoutse Bos en haar omgeving, nu en in de toekomst.

Visie Ulvenhoutse Bos en omgeving

Lees hier het artikel uit 2022 over de vaststelling van de visie. 

Visiedocument ›

0 bestanden geselecteerd: 

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen