Organisatie

Binnen Kampina en Oisterwijkse Vennen werken verschillende gebiedspartners samen. Deze zijn:

Deelnemers werkgroep en stuurgroep

 • Gemeente Oirschot
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Oisterwijk
 • Gemeente Boxtel
 • Waterschap de Dommel
 • BPG Vereniging landelijk Brabant
 • ZLTO
 • Natuurmonumenten
 • Brabants Landschap
 • Provincie Noord-Brabant

Agendalid

 • Brabant Water
 • Van Gogh Nationaal Park
 • Agrarisch Collectief Midden-Brabant
 • Bosgroep Zuid-Nederland

Deze partijen zijn al lange tijd betrokken in het gebied, weten goed wat er leeft en speelt én wat er nodig is om het gebied in zijn kracht te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie doet wat?

Een bestuurlijk overleg (BO), met vertegenwoordigers van alle voornoemde gebiedspartners, treedt op als opdrachtgever van gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen. Dit BO komt bijeen als er besluiten moeten worden genomen. De organisatie bestaat verder uit een Kernteam, en een gebiedsteam waarin eveneens alle gebiedspartners, maar dan op ambtelijk niveau, zijn vertegenwoordigd. Een onafhankelijke gebiedsmanager begeleidt het gebiedsteam. Vanuit het gebiedsteam wordt er sturing gegeven aan diverse werkgroepen, die inhoudelijk aan de slag gaan met de verschillende opgaven van Kampina en Oisterwijkse Vennen. Ook is er een communicatie- en participatiewerkgroep gestart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen